Làm việc với nhà sản xuất Dairy Master

Với mục tiêu luôn đem tới thị trường Việt Nam công nghệ mới trong việc quản lý đàn bò sữa, khai thác tối đa các trang thiết bị trang trại chăn nuôi bò sữa, Công ty Kim Nguyễn đã có buổi làm việc với nhà sản xuất Dairy Master (Irland) – nhà sản xuất các thiết bị công nghệ phục vụ quản lý bò sữa, trang trại bò sữa, hệ thống vắt sữa bò, dê, ….

Tại buổi làm việc Kim Nguyễn Corp và Dairy Master đã trao đổi hợp tác tại thị trường Việt Nam, các công nghệ mới do Dairy Master phát triển, cơ hội  phát triển kinh doanh tại Việt Nam, …

 

Kimnguyen Dairy Master

 

Các sản phẩm của Dairy Master bao gồm:

  • Hệ thống giàn máy vắt sữa được sản xuất ở nhiều cấu hình khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường
  • Các thiết bị vệ sinh chuồng trại
  • Các bồn chứa bảo ôn sữa
  • Các thiết bị kiểm soát nhiệt độ, tình trạng sức khỏe sinh sản của bò sữa với công nghệ truyền dẫn không dây…
  • Công nghệ quản lý trang trại bò sữa hiện đại tiên tiến đã được triển khai thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Kimnguyen Dairy Master
Kimnguyen Dairy Master

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *