PHƯƠNG PHÁP CHỐNG RÉT CHO BÒ SỮA MÙA ĐÔNG

Mùa đông đã sắp đến việc chống rét cho bò sữa hết sức quan trọng. Để chủ động đối phó chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. 1. Xây dựng và nâng cấp chuống trại đủ khả năng chống lại rét. Đối với những ngày rét lạnh mùa đông chúng ta … Continue reading PHƯƠNG PHÁP CHỐNG RÉT CHO BÒ SỮA MÙA ĐÔNG